NB Fresh

Generator Nanobubble Freshwater (Nanofresh)  merupakan mesin yang menghasilkan gelembung air dan gas berukuran mikro-nanometer (~ 200 nanometer) di kolom perairan sehingga mampu meningkatkan kandungan oksigen terlarut di dalam air secara optimum. 

Nanofresh didesain dengan ukuran yang relatif mini (33x30x30 cm) dan menghasilkan debit air sebesar 30-40 LPM. Mesin ini mampu menghasilkan air nanobubble dengan kandungan oksigen terlarut sebesar 10-20 ppm.

Nanofresh dapat diaplikasikan pada berbagai komoditas perikanan air tawar seperti budidaya ikan sistem kolam terpal (ikan nila, lele, dll), kolam pemeliharaan ikan hias (ikan koi, koki, arwana dll), dan budidaya udang galah/lobster air tawar dengan cakupan area maksimum 50 m2.